Biodling i Norra Skåne

Honung - Närproducerad - Nyslungad

Vi driver en professionell biodling I Skånes Värsjö, Örkelljunga kommun. I nuläget har vi 60 bisamhällen som vi löpande utökar. Vårt mål är att erbjuda produkter av högsta kvalité och samtidigt bidra till en biologisk mångfald i området.

Skörd av honung

För en frodig skörd av honung, behöver bina sol och värme för att de ska vilja flyga ut och samla nektar. Det behövs även sol, värme och vatten för att blommorna skall fyllas med härlig söt nektar.

Vi skördar vår närproducerade honung 2-4 gånger per säsong. Första skörden sker vanligtvis kring midsommar om bina, vädret och naturen är med oss. En del av den skördade honungen säljer vi nyslungad, precis som bina har gjort den. Resten ympar vi och rör tills det blir en härligt slät och krämig honung.

Visste du att ett bi måste flyga två varv runt jorden för att få ihop nektar till en burk honung på cirka 500 gram. Under den resan besöker bina 3-4 miljoner blommor?!

 

Våra produkter från bikupan:

 • Nyslungad honung
 • Krämig honung (försommarhonung, sensommarhonung)
 • Sorthonung (t ex maskros, blåklint, klöver)
 • Råhonung (kallslungad och inte rörd, kristalliserar naturligt) 
 • Bipollen (fryst)
 • Bipollen (torkad)
 • Bibröd* (pollen som bina har bearbetat och lagt i vaxcellerna, naturligt mjölksyrad)
 • Kakhonung*
 * dessa produkter säljs endast på beställning


Fakta om bin

 • En bikupa kan husera upp till 80 000 bin.
 • Bina producerar i snitt mellan 30-50 kg honung per bikupa, vid en bra sommar.
 • Drottningen lägger ca 2 000 ägg om dagen under sommaren.
 • Ett bi har flera roller under sin livstid på 60 dagar. Först är de inomhus och städar, tar hand om honung, larver och matar drottningen. Sen avancerar de och får rollen som vakter vid kupans öppning. Till sist blir de dragbin som samlar in pollen och nektar.
 • Genom bidansen kan bina kommunicera med varandra och tala om i vilken riktning samt hur långt bort det finns blommor väl värda att besöka.